Department of Biomedical Engineering
BioNanopor
Home | Login
 
 
Projects  

Scientific projects, carrying out in our group, concern biophysics, biochemistry and bioinformatics. In general, the field of our interest includes structure and function of nano-holes in cell membrane and may by divided into two groups. Experimental group conduct research on electroporation as a potential drug delivery system. Mechanism of electroporation is studied on a planar lipid bilayer model. The possibility of application of electroporation as a support for anti-cancer therapies is investigated in vitro on cancer cells (in cooperation with the Wroclaw Medical University). The second group – bioinformatics – is focused on protein structure prediction and models validation. Machine learning methods, ontological databases and advanced techniques of protein modelling are used for studies on ion channels and amyloidogenic proteins.

Title Date Financial support Coordinator
Na pewno mam rację - na nowotwór stosuję elektroporację 2017-04-01
-
2017-11-15
Grant nr 3/W11/2017 Natalia Niedzielska,
Wioleta Więckowska
Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych 2016-10-01
-
2017-09-30
Grant ETIUDA 4 (Narodowe Centrum Nauki) Paweł P. Woźniak
Elektroporacja, skutecznym narzędziem do walki z nowotworami 2016-01-13
-
2016-12-22
Grant nr 210/2016 (Dział Studencki) Paweł P. Woźniak,
Natalia Niedzielska
Rola wybranych substancji przeciwnowotworowych transportowanych metodą elektropermeabilizacji do komórek wrażliwych i opornych lekowo w procesach degradacji białek i błon komórkowych 22.09.2015
-
21.12.2016
Grant Preludium (nr rej. 2014/15/N/NZ7/02983) Joanna Weżgowiec
Nano-elektropory narzędziem współczesnej medycyny - badania in vitro 2015-06-01
-
2016-01-31
Grant nr ___/2015 (W-11, K-7) Wojciech Cichowski,
Pamela Pakowska
Od mapy kontaktów do modeli strukturalnych białek ze szczególnym uwzględnieniem białek amyloidowych 2014-03-01
-
2014-09-30
Grant nr 131/2014 (W-11, I-21) Paweł P. Woźniak
Wspomaganie terapii przeciwnowotworowych za pomocą elektroporacji – badania in vitro 2013-11-01
-
2014-02-28
Grant nr ___/2013 (Dział Studencki, W-11, I-21) Karol Rolka,
Marzena Malicka,
Monika Kurczyńska
Model człowieka: od komórki do układu – modele komputerowe i fizyczne / The human model: from a cell to a system - computer and physical models 2013-01-01
-
2013-09-30
Grant nr 199/2013 (Dział Studencki, W-11, I-21) Monika Kurczyńska,
Artur Wrona
Ocena jakości modeli strukturalnych białek transmembranowych w oparciu o funkcjonalne modele przepływowe dynamiki Browna oraz modele energetyczne - korelacja pomiędzy różnymi miarami/ Quality assessment of transmembrane protein structural models using Brownian Dynamics and energy models – correlation between functional and other measures 20.06.2012
-
20.12.2015
Diamentowy Grant (MNiSW) Monika Kurczyńska
Badanie potencjalnych dróg dostarczania substancji do komórek - modelowanie i badania in vitro 1.03.2012
-
30.09.2012
Grant nr 219/2012 (Dział Studencki, W-11, I-21) Monika Kurczyńska,
Paweł P. Woźniak
Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach 26.05.2011
-
26.05.2014
Narodowe Centrum Nauki, N N519 643540 Malgorzata Kotulska
Ocena jakości modeli strukturalnych białek 1.01.2010
-
31.12.2010
Grant nr 273/2010 (Dział Studencki, W-11, I-21) Bogumił Konopka,
Monika (Rybicka) Kurczyńska
Home | Up
© 2009 Paweł P. Woźniak, Witold Dyrka - Powered by Marcin Masalski
administrative contact: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl