Department of Biomedical Engineering
BioNanopor
Home | Login
 
 
Publications   Conference participation  
Publications

  Monograph chapters

 1. Pawel P. Wozniak, Searching for the dependency between the occurrence of the single-nucleotide polymorphism and the results of correlated mutation algorithms [W:] 3rd European Young Engineers Conference monograph, Published by: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2014. pp. 146-157

 2. Bogumil M. Konopka, A procedure for automated contact map-based reconstruction of protein structural models [W:] Postepy Inzynierii Biomedycznej, pod red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013. pp. 63-74

 3. Pawel P. Wozniak and Malgorzata Kotulska, Characteristics of contact sites with regard to protein topology [W:] Postepy Inzynierii Biomedycznej, pod red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013. pp. 81-90

 4. Monika Kurczynska, Structural, energy and functional changes in different conformations of the potassium channel KcsA [W:] Postepy Inzynierii Biomedycznej, pod red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013. pp.101-112

 5. Joanna Wezgowiec, Electroporation: theory and practice [W:] Postepy Inzynierii Biomedycznej, pod red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013. pp.241-250

 6. Conference publications

 7. Jakub Wojciechowski, Pawel P. Wozniak, Neural networks and correlated mutation analysis in contact sites predictions, 14th Students' Science Conference, Wroclaw, 22-25 wrzesnia 2016. "Advancement in bioscienes", s. 19-24, ISSN 1732-0240.

 8. Monika Kurczynska, Properly Oriented and Mirror Models of Protein Structures and Energy Terms, 13th Students' Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, 2015

 9. Joanna Wezgowiec and Malgorzata Kotulska, The influence of photodynamic reaction supported by electroporation on the selected components of breast cancer cells, V Sympozjum Wspolczesna mysl techniczna w naukach medycznych i biologicznych, 2014, pp. 99-100

 10. Joanna Wezgowiec and Malgorzata Kotulska, Drug resistance of cancer cells - mechanisms and methods of reversal, materialy konferencyjne pt. "Wpływ młodych naukowców na osiagniecia polskiej nauki", 2014, pp. 70-73

 11. Wojciech Cichowski, Monika Kurczynska, 3D PNP Solver v. 2.0: Adapting the models of transmembrane proteins, 12th Students' Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2014 , ISSN 1732-0240.

 12. Monika Kurczynska, Wojciech Cichowski, Ion transport simulation of transmembrane protein, Biocybernetyka i inzynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdansk, 10-12 pazdziernika 2013 / red. Adam Bujnowicz, Jerzy Wtorek, pp. 1-9

 13. Monika Kurczynska, Diffusion coefficient and eletrostatic potential in brownian dynamics simulations, 11th Students' Science Conference Man - Civilization - Future : Bedlewo, 3-6 October 2013. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2013. pp. 475-480.

 14. Marta Fullen, Breast cancer cell damage induced by in vitro electroporation with calcium, 11th Students' Science Conference, 03-06 October 2013 - Bedlewo. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, wrzesien 2013, ISSN: 1732-0240.

 15. Pawel P. Wozniak, Influence of the MSA source and the contact site definition on the contact sites prediction accuracy with correlated mutation algorithms, 11th Students' Science Conference, 03-06 October 2013 - Bedlewo. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2013. pp. 365-370

 16. Wojciech Cichowski and Monika Kurczynska, Ion Current Analyser (ICA) - narzedzie do analizy wyników symulacji transportu jonów przez kanaly jonowe, Puzzel 2013 [Dokument elektroniczny] : zapis konferencyjny II Wroclawskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Scislych / praca zbiorowa pod red. Oskara Uchanskiego. Wroclaw : Oskar Uchanski, cop. 2013. pp. 74

 17. Ewa Kania and Monika Kurczynska, Struktury lustrzane jako alternatywne struktury przestrzenne bialek, Puzzel 2013 [Dokument elektroniczny] : zapis konferencyjny II Wroclawskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Scislych / praca zbiorowa pod red. Oskara Uchanskiego. Wroclaw : Oskar Uchanski, cop. 2013. pp. 38-44

 18. Magdalena Rucinska and Monika Kurczynska, Mutacje w kanale potasowym a choroby genetyczne, Puzzel 2013 [Dokument elektroniczny] : zapis konferencyjny II Wroclawskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Scislych / praca zbiorowa pod red. Oskara Uchanskiego. Wroclaw : Oskar Uchanski, cop. 2013. pp. 33-37

 19. Pawel P. Wozniak, Wplyw MSA oraz definicji miejsca kontaktowego na skutecznosc przewidywania miejsc kontaktowych w algorytmach CMA i DCA., Puzzel 2013 [Dokument elektroniczny] : zapis konferencyjny II Wroclawskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Scislych / praca zbiorowa pod red. Oskara Uchanskiego. Wroclaw : Oskar Uchanski, cop. 2013. pp. 17-25

 20. Monika Kurczynska, Study Of Dependence Between Flow Characteristics And A Quality Of Ionic Channel Structure Reconstructed From A Contact Map, 10th Students' Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2012, ISSN 1732-0240

 21. Wezgowiec J, Kotulska M, Saczko J, Kulbacka J, Derylo MB, Teissie J, Rols MP, and Orio J, Electroporation as a suport for the photosensitizers delivery to human breast carcinoma cells, Proceeding of the Electroporation Based Technologies and Treatments, Ljubljana: Zalozba FE in FRI, 2012, ISBN 978-961-243-216-4, pp. 125.

 22. Joanna Basalyga, Maria Bratumila Derylo, Malgorzata Kotulska, Jolanta Saczko, and Jultia Kulbacka, Elektroporacja we wspomaganiu transportu cyjanin w terapii fotodynamicznej komórek nowotworowych gruczolu piersiowego, III SYMPOZJUM Wspólczesna mysl techniczna w naukach medycznych i biologicznych pt. "Inzynieria Biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Slaska", 25-26.05.2012, Wroclaw, pp. 17-18.

 23. Monika Kurczynska, Brownian Dynamics Model Of Transport Through Nanopores, IX Konferencja naukowa studentow: Czlowiek - cywilizacja - przyszlosc, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2011, ISSN 1732-0240

 24. Joanna Basalyga, Cyanines in the photodynamic therapy supported by electroporation, 9th Students' Science Conference, 07-09 October 2011 - Bedlewo. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2011, ISSN 1732-0240, pp. 273-278.

 25. Pawel P. Wozniak and Tomasz Golda, Studies Of The Relationship Between Structural and Functional Similarities Of Proteins, 9th Students' Science Conference, 07-09 October 2011 - Bedlewo. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2011, ISSN 1732-0240, pp. 373-378

 26. Monika Kurczynska, Supporting Visualisation Of Brownian Dynamics For Transport In Ion Channels, VIII Konferencja naukowa studentow: Czlowiek - cywilizacja - przyszlosc, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2010, ISSN 1732-0240

 27. Joanna Basalyga, Maria Bratumila Derylo, and Przemyslaw Sadowski, Tworzenie pre-elektroporów w dwuwarstwie lipidowej w warunkach stalopradowych, VII Konferencja Naukowa Studentów Czlowiek-cywilizacja-przyszlosc, 18-20 maja 2009 - Wroclaw. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2009, p. 345-350.

Home | Up
© 2009 Paweł P. Woźniak, Witold Dyrka - Powered by Marcin Masalski
administrative contact: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl