Department of Biomedical Engineering   
Group of Bioinformatics and Biophysics of Nanopores
Home | Login
 
 
For Students
Description Files
* PRACE DYPLOMOWE
Wstępne propozycje 2015/2016 - Bogumił Konopka
Wstępne propozycje tematów 2017/2018 - Witold Dyrka
A Wpływ czynników fizykalnych
oceny
Bioinformatyka i Biologia Obliczeniowa
Cwiczenie 5 - dane
Projekt bakteriofag
wyklad 1- wstęp
wykład 2 - genomy
wykład 3 - serwisy NCBI i EBI-EMBL
wykład 4 - dopasowanie sekwencji
wykład 4 - ontologie biomedyczne
wykład 5 - dopasowanie sekwencji (1)
wykład 6 - dopasowanie sekwencji (2)
wykład 7 - dopasowanie wielu sekwencji (MSA)
wykład 8 - Macierze substytucji. Drzewa filogenetyczne
wykład 9 - Modele ewolucyjne. Model Jukesa-Cantora.
wykład z10 - Drzewa UPGMA. Modelowanie struktur 1
wykład z11 Modelowanie struktur 2
wykład z12 - Modelowanie białek transmembranowych
wykład z13 - Do projektu (bakteriofag)
zasady zaliczenia
ćwiczenie 1
ćwiczenie 2
ćwiczenie 3
ćwiczenie 4
ćwiczenie 5
ćwiczenie 6
ćwiczenie 7
ćwiczenie 8 - pokrewieństwo, drzewa filogenetyczne
ćwiczenie 9 - modelowanie struktur
ćwiczenie z10 - Pymol
Elektronika i Elektrotechnika
Tabele_punktow_2016_2017l na 22.06.2017
Engineering projects and master thesises
List of engineering projects and master thesises
Informatyka INP2005
KOLOKWIUM - Info i przykładowe zadania
KOLOKWIUM I+II - wyniki ostateczne
Kartkówka 4 - BK - Dane
Lista 0
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5B, MK
Lista 5
Lista 6 - zad1.txt
Lista 6
PPW_K1_1
PPW_K1_2
PPW_K2_1
PPW_K2_2
PPW_K3_1
PPW_K3_2a
PPW_K4_1
PPW_K4_2
PPW_K5_1
Plik do listy 5 (1KTX_singleModel.pdb)
Projekt_Regulamin_PPW
Regulamin zaliczenia labororatorium 2016-2017
Rejestracja do usługi Platon U3
Tabele ocen (27.01.2017) - BKonopka
Tabele ocen i obecności - Wt13 - (16.01.2017) - PPW
Tabele ocen i obecności - Wt15 - (16.01.2017) - PPW
Wykład 1 - sprawy organizacyjne, wstęp do programowania (typy zmiennych, indeksowanie macierzy, podstawowe operacje)
Wykład 2 - skrypty, funkcje, instrukcje sterujące
Wykład 3 - efektywne programowanie, złożone typy zmiennych, zapis/odczyt, regexp
Wykład 4 - wykresy, obiekty graficzne, GUI
Wykład 5 - uchwyty do funkcji, f. anonimowe, MATLAB w algebrze, analizie i statystyce
Wykład 6 - rekurencja, programowanie zorientowane obiektowo
Zasady realizacji projektu - BKonopka
Zasady realizacji projektu - MKotulska
Zasady realizacji projektu AKazimierska
Zestawienie ocen AKazimierska (01.02.2017)
pomoc_PPW
projekt_test
Inteligencja obliczeniowa INE0218
Wykład do III części kursu
Wyniki laboratorium III części kursu
Zadania na zaliczenie laboratorium III części kursu
Języki programowania INP2003
Instrukcja do Zadania 1 Lista 7
Kod źródłowy - odczyt i zapis temperatur z podzialem na funkcje
Kod źródłowy - prosta klasa Osoba
Kolokwium - przykłady zadań i podział na grupy
Lista zadań 1 (WD, MK, JW)
Lista zadań 2 (WD, MK, JW)
Lista zadań 3 (WD, MK, JW)
Lista zadań 4 (WD, MK, JW)
Lista zadań 5 (WD, MK, JW)
Lista zadań 6 (WD, MK, JW)
Lista zadań 7 (WD, MK, JW)
Lista zadań 8 (WD, MK, JW)
Wykład 1 (5/10/12) - pierwszy program
Wykład 2 (12/10/12) - obiekty, typy, obliczenia
Wykład 3 (19/10/12) - błędy
Wykład 4 (26/10/12) - kalkulator, typy użytkownika
Wykład 5 (9/11/12) - funkcje i klasy
Wykład 6 (16/11/12) - strumienie we/wy
Wykład 7 (23/11/12) - tablice i wskaźniki
Wyniki kolokwium - I termin
Wyniki kolokwium - II termin
Zasady zaliczenia laboratorium (WD, MK, JW)
kalkulator - wersja rozszerzona
kalkulator - wersja z wykladu nr 4
Odziaływanie czynników fizykochemicznych
wykład
Pakiety matematyczne 2015 (PPW)
Kolokwium
Lista 2_2
Lista 2
Lista 3_2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
wyniki_kolokwium
Programowanie obiektowe C++ INP2010 (Paweł Woźniak)
Instrukcja do OpenCV by dr Kraszewski
Kartkówa Ostatniej Akcji 2
Kartkówa Ostatniej Akcji
Lista 10
Lista 11
Lista 12
Lista 13
Lista 14
Lista 1
Lista 2_3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8 by dr Kraszewski
Lista 9
Projekt 2
Specialist
debugger test
zasady zaliczenia
Programowanie obiektowe C++ INP2010
Klasa Punkt poprawiona
Klasa Punkt z błędami
Kod źródłowy (22/10/12) - klasa osoba
Kod źródłowy (29/10/12+) - klasa Kolejka
Kolokwium - przykłady zadań i podział na grupy
Wykład 1 (8/10/12) - wyjątki, klasy
Wykład 2 (15/10/12) - enkapsulacja
Wykład 3 (22/10/12) - polimorfizm, operatory
Wykład 4 (29/10/12) - zarządzanie pamięcią
Wykład 5 (5/11/12) - dziedziczenie
Wykład 6 (12/11/12) - szablony i kontenery
Wyniki kolokwium - I termin
Systemy Pomiarowo Diagnostyczne ETP002028
SPD Terminy zajęć laboratoryjnych 2016/2017l
SPD Uczenie maszynowe - Lab 0 - Clustering_data.txt
SPD Uczenie maszynowe - Lab 0
SPD Uczenie maszynowe - Lab 1
SPD Uczenie maszynowe - Lab 2
SPD Uczenie maszynowe - Lab 3
SPD Uczenie maszynowe - Tabele ocen - 22.06.2017
SPD Uczenie maszynowe - Warunki zaliczenia
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad I 2016/2017
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad II 2016/2017
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad III 2016/2017
Home | Up
© 2009 Paweł P. Woźniak, Witold Dyrka - Powered by Marcin Masalski
administrative contact: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl